يکى از شايعترين بيماريهاى لثه، التهاب لثه ناشى از جرم و پلاک دندانى ميباشد. تجمع جرم و پلاک اطراف دندان و رسوب باکتريهاى بيمارى زا سبب تغييراتى در ساختار لثه اى اطراف دندان شده که بصورت اوليه (ژنژويت) يا تخريب شديدتر ساختارهاى احاطه کننده دندان (پريودنتيت) است. اين افراد از خونريزى لثه به ويژه هنگام مسواک زدن و غذاخوردن، تورم و درد لثه، تحليل استخوان اطراف دندان، تحليل لثه، حساسيت دندان و در مراحل پيشرفته تر لقى دندان رنج ميبرند. متخصص لثه با طيفى از درمانهاى غيرجراحى و جراحى تا حد ممکن بافتهاى آسيب ديده را بازسازى کرده و مانع از پيشرفت بيمارى ميشود. همچنين اين بيماران بايد به صورت منظم طبق توصيه دندانپزشک متخصص لثه جهت جرمگيرى دوره اى و بررسى سلامت لثه مراجعه داشته باشند.

بيماريهاى سيستميک مثل ديابت و سيگار نيز از ساير عواملى هستند که در پيشرفت بيمارى پريودنتال موثرند. اين افراد نيز بايد به صورت مرتب تحت مراقبت متخصص لثه باشند. متاسفانه بسيارى از بيماران مبتلا به پريودنتيت به دليل نداشتن درد و ناراحتى در مراحل اوليه التهاب لثه، از بيمارى خود مطلع نيستند و زمانى براى درمان مراجعه ميکنند که بسيارى از دندانهاى آنها قابل نگهدارى نيست يا از دست رفته اند. اين امر تاکيدى ديگر است بر اهميت بررسى دوره اى لثه ها و سلامت بافتهاى اطراف دندان توسط متخصص لثه.

نوشتن دیدگاه
دریافت تخفیف 15% درصدی مانادنت ویژه مراجعه کنندگان از طریق سایت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنجشنبه ها 8 الی 13 آماده پاسخگویی به شما هستیم