در بعضى افراد درمان ايمپلنت نياز به جراحى هاى مکمل نظير بازسازى استخوان تحليل رفته و بازسازى بافت دارد. پس از کشيده شدن دندان، استخوان احاطه کننده دندان شروع به تحليل رفتن ميکند تا حدى که بدون بازسازى استخوان، درمان ايمپلنت غيرممکن ميشود. پيوند استخوان با افزايش حجم استخوان، قراردهى ايمپلنت در موقعيت مکانى مناسب را تسهيل ميکند و طول عمر درمان ايمپلنت را افزايش ميدهد.
پس از کشيده شدن دندان با تخريب استخوان زيرين، لثه ناحيه ايمپلنت نيز تحليل مى يابد. با توجه به اينکه براى درمان موفق ايمپلنت، بايد بافت نرم احاطه کننده ايمپلنت نيز ضخامت و کيفيت مناسب داشته باشد، در بعضى افراد پيوند بافت نرم نيز توسط متخصص لثه انجام ميگيرد.

نوشتن دیدگاه
دریافت تخفیف 15% درصدی مانادنت ویژه مراجعه کنندگان از طریق سایت
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنجشنبه ها 8 الی 13 آماده پاسخگویی به شما هستیم